Stříhací stroj

4 Best Things About CNC Shearing Machines

CNC hydraulický střihací stroj

Předpokládaná doba čtení: 8 minuta

Stříhací stroje jsou druhem kovacího stroje, jehož hlavní funkcí je průmysl zpracování kovů. Výrobky jsou široce používány v letectví, lehkém průmyslu, metalurgii, chemickém průmyslu, stavebnictví, stavbě lodí, automobilech, elektrické energii, elektrických spotřebičích, dekoracích a dalších průmyslových odvětvích, aby poskytovaly požadované speciální stroje a kompletní sady zařízení. Stříhací stroj je stroj, který používá jednu čepel k provádění vratných lineárních pohybů vzhledem k druhé čepelce k řezání desky. Používá pohybující se horní čepel a pevnou spodní čepel a pomocí přiměřené mezery mezi lopatkami aplikuje střih na kovové desky různé tloušťky. Síla, aby se desky rozlomily a oddělily podle požadované velikosti.

CNC Shearing Machines
Struktura stříhacího stroje

CNC Shearing Machines Classification

1. Podle principu výkonu jej můžeme rozdělit na mechanické střihací stroje a hydraulické střihací stroje.

 • The mechanical shearing machine adopts a resistance key form of clutch structure and open gear transmission, and adopts more advanced electrical appliances (foot switch, manual switch) for operation. The all-steel welding structure is simple, easy to operate, beautiful in appearance, and low energy consumption. CNC shearing machines
Mechanický střihací stroj
Mechanický střihací stroj
 • The hydraulic shearing machine is beautiful in appearance, excellent in performance, and stable in quality. It uses a moving upper blade and a fixed lower blade, and uses a reasonable blade gap to apply shearing force to metal plates of various thicknesses to make the plates Break and separate according to the required size. CNC shearing machines
Hydraulický střihací stroj
Hydraulický střihací stroj

2. According to the movement of the blade, it can be divided into swing shearing machines and guillotine CNC shearing machines.

 • The swing beam shearing machine is a shearing machine driven by hydraulic pressure. The upper knife frame of the it swings in an arc around a fixed axis during the cutting process. Through the action of leverage, the force on the fulcrum is small. It can improve the life of the cutting blade and the life of the machine. The structure of the whole machine is compact, and the stroke of the upper tool post can be adjusted steplessly, which greatly improves the work efficiency. CNC shearing machines
Stroj na stříhání paprsků
Stroj na stříhání paprsků
 • The guillotine shearing machine has the advantages of strong shearing force and good shearing effect. It has always been praised by the majority of sheet metal processing. The guillotine shearing machine adopts the frame structure and adopts all-steel welding; It has good rigidity and adopts hydraulic preload. The hydraulic system adopts two-way cartridge integrated valve; the whole system adopts; and it can be equipped with stroke digital display, photoelectric protection device and mobile workbench (for easy replacement of molds), and the double-action of the upper sliding block and the lower hydraulic cushion Function, the working pressure stroke can be adjusted within the specified range according to the process requirements, and the operation is simple and centralized control is adopted by the button. CNC shearing machines
Řezací stroj na gilotinu
Řezací stroj na gilotinu

3. Podle provozního režimu jej lze rozdělit na běžné střihací stroje a CNC střihací stroje.

 • Běžný střihací stroj je mechanická operace, která vyžaduje ruční operace.
 • CNC shearing machine generally use general-purpose or special-purpose computers to achieve digital program control, and they usually control mechanical quantities such as position, angle, speed, and switching quantities related to the direction of mechanical energy flow. The production of CNC shears relies on the emergence of data carriers and binary data operations. CNC shearing machines

CNC Shearing Machines Features

1. The machine is an all-steel welding mechanism, hydraulically driven, vibration relieves stress, and the machine has high strength and good rigidity. The hydraulic swing beam shearing machine adopts the main oil cylinder (fixed on the wall plate) for downward shearing movement and the return stroke of the nitrogen cylinder, so the hydraulic system is simplified and the operation is more stable.

The upper tool rest swings in an arc around a fixed axis during the shearing process. Through the action of leverage, the supporting point is small in force, which can increase the life of the cutting blade and the life of the machine. The structure of the whole machine is compact, and the stroke of the upper tool post can be adjusted steplessly, which greatly improves the work efficiency. CNC shearing machines

Stříhací stroj
Stříhací stroj

2. CNC control system function: multi-language display, easy to operate. The back gauge device is adjusted by a motorized block, with one-way and two-way positioning functions, which can effectively eliminate the screw gap, and has the function of retreating and selecting materials, avoiding the interference between the blocking device and the workpiece, reducing wear, and improving positioning accuracy. It has an automatic or manual search reference point function. With memory function of power-off position, on-site protection of parameters, positions, and procedures. It has a multi-step processing programming function, which can realize multi-step motion operation, complete multi-step parts one-time processing, and improve production efficiency. CNC shearing machines

CNC řadič
CNC řadič

3. Spolehlivé ochranné zařízení pro blokování ochranné mřížky a elektrické skříně.

4. Přijměte pokročilý integrovaný hydraulický systém s dobrou spolehlivostí.

Hydraulický střihací stroj Pracovní princip

1. Použitím hlavního olejového válce (upevněného na stěnovém plechu) pro střihový pohyb směrem dolů a návrat dusíkového válce po střihu by měly být zaručeny požadavky na přímost a rovnoběžnost střižného povrchu střiženého plechu a zkreslení plechu by měly být minimalizovány, získejte vysoce kvalitní obrobky. Proto je hydraulický systém zjednodušený a provoz je stabilnější.

2. The upper tool post swings in an arc around a fixed axis during the cutting process. Through lever action, the fulcrum is small, which can increase the life of the shear blade and the machine life of the hydraulic shears. The whole machine has a compact structure and can be infinite. Adjusting the stroke of the upper tool post greatly improves work efficiency. The upper blade is fixed on the knife holder, and the lower blade is fixed on the workbench. A material holding ball is installed on the workbench so that the sheet material will not be scratched when sliding on it. CNC shearing machines

Hydraulický střihací stroj
Hydraulický střihací stroj

3. Zadní měrka slouží k polohování desky a poloha se nastavuje motorem. Lisovací válec slouží ke stlačení plechu, aby se zabránilo pohybu listu během střihu.

4. Zábradlí je bezpečnostní zařízení, které má zabránit pracovním úrazům. Zpáteční cesta obecně závisí na dusíku, který je rychlý a má malý dopad.

Precautions For Using CNC Shearing Machines

1. Spusťte střihací stroj tak, aby několik cyklů běžel naprázdno, abyste zajistili, že za normálních podmínek vyzkoušíte řezy různých tlouštěk, od tenkých po silné. Zajistěte, aby uživatelé byli obeznámeni s výkonem prkénka.

2. Při zkušebním řezání je třeba upravit různé mezery mezi noži pro různé tloušťky desek. Pokud odpovídající mezera mezi noži není upravena, bude ovlivněna trvanlivost čepele.

3. Stříhací stroj během řezání zapne spínač manometru a sleduje hodnotu tlaku v olejovém okruhu. Při řezání desky 12 mm by měl být tlak menší než 20 MPa. Tento dálkově ovládaný ventil No9, tlak je při opuštění továrny nastaven na 20-22 MPa, uživatel musí tuto regulaci dodržovat a nesmí zvyšovat tlak pro řezání přes uvedený povrch materiálu a způsobit poškození stroje.

Hodnota tlaku v olejovém okruhu
Hodnota tlaku v olejovém okruhu

4. Vyvážení zvuku během provozu. Pokud je na prkénku hluk, zastavte a zkontrolujte.

5. Když je stroj na stříhání v provozu, teplota palivové nádrže stoupne pod 60 stupňů a vypne se a odpočine.

CNC Shearing Machines, also known as CNC guillotine shears or CNC metal shears, are industrial machines used in metal fabrication and manufacturing processes to cut sheet metal and plate materials accurately and efficiently. These machines are equipped with computer numerical control (CNC) systems, allowing for precise control and automation of the cutting process. Here are some key features and aspects of CNC Shearing Machines:

Cutting Capabilities: CNC Shearing Machines are designed to cut various types of sheet metal and plate materials, including steel, aluminum, stainless steel, and more. They can handle a wide range of thicknesses, from thin sheets to thicker plates.

CNC Control: The CNC system in these machines allows operators to program the desired cutting dimensions, angles, and shapes. This precise control ensures accurate and repeatable cuts, reducing material waste and improving efficiency.

Versatility: CNC Shearing Machines can perform both straight-line cuts and complex shapes, making them suitable for a wide range of applications in industries such as metal fabrication, automotive, aerospace, construction, and more.

Blade Design: Shearing machines are equipped with a blade assembly, typically consisting of upper and lower blades. The design of the blades and the gap between them can be adjusted to suit the material thickness and type being cut.

Cutting Length: The cutting length or working width of a CNC Shearing Machine can vary depending on the machine’s size and capacity. Some machines can handle small pieces, while larger machines are capable of cutting longer sheets or plates.

Backgauge System: Many CNC Shearing Machines are equipped with a backgauge system that helps position the material accurately before the cutting process. The CNC control allows for precise adjustment of the backgauge position, ensuring consistent cuts.

Safety Features: Safety is a paramount concern in machine operation. CNC Shearing Machines often come with safety features such as safety curtains, emergency stop buttons, and interlocks to protect operators from potential hazards.

Efficiency: CNC Shearing Machines are known for their high production efficiency. They can cut multiple pieces with minimal setup time and reduced manual intervention.

Material Handling: Some CNC Shearing Machines are equipped with material handling systems, such as conveyor belts or stackers, to automate the process of moving and collecting cut pieces.

Maintenance: Regular maintenance and blade sharpening are essential to ensure the machine’s performance and the quality of cuts. Proper lubrication and care of moving parts are also necessary for longevity.

CNC Shearing Machines play a critical role in the metalworking industry, helping manufacturers and fabricators produce accurate, clean-cut parts for various applications. Their CNC control capabilities offer flexibility and precision, making them valuable assets in modern metalworking facilities.

Stříhací stroj na prodej

2 myšlenky na „4 Best Things About CNC Shearing Machines

 1. Avatar of Harry Harry napsal:

  Ahoj, pane. Chci si koupit hydraulický střihací stroj, který stříhá uhlíkovou ocel 6 mm o délce 3000 mm, citujte mě

  1. Avatar of Sissi Sissi napsal:

   Jsem sissi, děkuji za vaše hledání. Podle vašich informací doporučujeme stroj na stříhání paprsků 6 × 3200 a konkrétní technický list si můžete ověřit ve svém e -mailu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *