Stříhací stroj

8 Výhody řezacího stroje na gilotinu

nůžky na plech

Předpokládaná doba čtení: 8 minut

Hydraulická gilotina stříhací stroj is a new type of shearing machine. It adopts new technology and absorbs the advantages of the traditional mechanical shearing machines. It is based on electromechanical and hydraulic integration. The optimized design of the shearing machine solves the problem, which the swing beam shearing machine is easily twisted when cutting narrow plates.

It solves the problems of slow forward speed, high noise, and unreliable operation. Especially through the return stroke of the double nitrogen cylinder, which increases the speed of the tool post by 30%. Through the “UG finite element method”, the hydraulic guillotine shearing machine has good strength and rigidity. After optimizing the design of the hydraulic guillotine shearing machine, on the basis of ensuring that the working accuracy and geometric accuracy meet the Chinese standards, the product materials have been well controlled and utilized.

Řezací stroj na gilotinu
Řezací stroj na gilotinu

1. Konstrukce řezacího stroje na gilotinové nůžky

Hydraulický stroj na řezání gilotinou přijímá rámovou konstrukci a používá celoocelové svařování; čtyřhranné a osmistranné pravoúhlé vodicí kolejnice mají vysokou přesnost a dobrou tuhost a využívají hydraulické předpětí. Hydraulický systém využívá dvoucestný kazetový integrovaný ventil; celý systém přijímá a může být vybaven zdvihovým digitálním displejem, fotoelektrickým ochranným zařízením a mobilním pracovním stolem (pro snadnou výměnu forem), gilotinový nůžkový stroj má dvojitý účinek horního saně a spodního hydraulického polštáře Funkce, zdvih pracovního tlaku může lze nastavit ve specifikovaném rozsahu podle požadavků procesu a provoz je jednoduchý a pohodlný a tlačítko se používá pro centralizované ovládání.

Struktura stříhacího stroje
Struktura stříhacího stroje

2. Přesnost řezání

Ve srovnání s otočnými paprskovými nůžkami je gilotinový nůžkový stroj druh řezacího zařízení s vysokou přesností řezání a dobrou tuhostí. Vyšší přesnost řezu gilotinového nůžkového stroje se proto projevuje především ve vyšší přesnosti řezání výkyvného trámového nůžkového stroje. Následující aspekty:

 • Materiál řezaný gilotinovými nůžkami je hladší a bez otřepů. Mezera mezi kyvným nosníkem a lopatkami gilotiny je totiž menší než 4 dráty, ale o ložisku mezi kyvným ramenem a otočným rámem kyvné paprskové nůžky nelze eliminovat vůli spoje. Vůle a akumulovaná odchylka přesnosti řezání vůle ostří je obvykle více než 10 vláken. Zadní vodicí lištu těla gilotinového nůžkového stroje nesou 4 velká ložiska a přední vodicí lištu nesou 2. Ložisko s tlačnou pružinou na zadní straně je stlačeno, takže mezi přední a zadní částí není žádná vůle vodicí lišty a celková odchylka přesnosti vůle a mezery ostří je zachována pod 4 dráty, takže řezný materiál je hladší a bez otřepů.
Stříhací čepel
Stříhací čepel
 • Uspořádání nožového sloupku gilotinového nůžkového stroje určuje přesnost přesnosti obrábění. Ve srovnání s otočným paprskovým nůžkovým strojem provádí nožový sloupek gilotinového nůžkového stroje vertikální lineární smykový pohyb vzhledem k připojené čepeli, aby bylo zajištěno řezání materiálu. , Přímost deformace listového materiálu je malá a přímost je správnější.
 • Z mechanického hlediska je vertikální síla gilotinového nůžkového stroje účinnější než síla bočního mechanického nůžkového stroje a krouticí moment je malý, což znamená, že může zdvojnásobit výkon a ušetřit čas.
 • Gilotinový nůžkový stroj není snadné deformovat během zpracování. Protože silový bod držáku nástroje a čepel stříhacího stroje s výkyvným paprskem nejsou ve stejné linii a vzdálenost je daleko od sebe, držák nástroje je náchylný k oslabení a deformaci po dlouhé době, což způsobuje, že znamení nože zřetelnější. Vážně, některé části řezaného materiálu mají otřepy a gilotinový nůžkový stroj se snadno nedeformuje, protože válec, držák nože a čepel jsou ve stejné non-stop linii a pohybují se kolmo ke spodní čepeli.
Stříhací čepel
Stříhací čepel
 • Gilotinový nůžkový stroj může dosáhnout nastavení úhlu, aby byla zajištěna přesnost zpracování. Dokáže rychle upravit objem oleje dvou technických válců, aby se dosáhlo nastavení úhlu: zvětší se úhel řezu, zvýší se řezná kapacita a zmenší se úhel řezu. Rychlost řezu se zrychlí, ohyb desky se sníží a úhel řezu střižného stroje s výkyvným paprskem je pevný úhel a rychlost řezu nelze upravit.
 • Díky lineárnímu pohybu kolmo ke spodní hraně střižného ostří gilotiny se přímo nasazuje pravoúhlý ostří se čtyřstranným ostřím a životnost ostří je dvojnásobná.

3. Úhel řezu

 • Úhel řezu stříhacího stroje s výkyvným paprskem je pevný úhel a rychlost řezání nelze nastavit.
 • Gilotinový nůžkový stroj realizuje nastavení úhlu rychlým nastavením objemu oleje v horní a spodní komoře dvou technických válců: zvětší se úhel řezu, zvýší se kapacita řezu, zmenší se úhel řezu, zvýší se řezná rychlost a ohýbání desky je sníženo.

4. Životnost válce

Půlkruhový blok vestavěného olejového válce používaného ve střižném stroji s výkyvným paprskem se obtížně maže a není snadné jej opravit a horní a spodní komory strojního olejového válce gilotinového střižného stroje nepotřebují dodatečné mazání, což výrazně prodlužuje životnost.

Válec střižného stroje
Válec střižného stroje

5. Čepele gilotinového nůžkového stroje

 • Protože hrot čepele stroj na stříhání paprsků držák nože se při práci pohybuje obloukovitě, lze použít pouze diamantový kotouč s oboustranným ostřím. Zatímco nožový držák gilotinového střižného stroje využívá čtyři strany přímo kvůli lineárnímu pohybu kolmo ke spodní hraně. Obdélníková čepel s ostřím zdvojnásobuje životnost čepele.
Stříhací čepel
Stříhací čepel
 • Obdélníkové čepele mohou snadno způsobit kroucení a kroucení při řezání desek. Čím užší je střih materiálu, tím je vážnější. Obdélníkové čepele se mohou této závadě vyhnout.

6. Charakteristiky gilotinového nůžkového stroje

 • Rám využívá uzavřenou integrální svařovací konstrukci z ocelového plechu a namáhání je eliminováno vibracemi (dobré zachování přesnosti).
 • Přijměte pokročilý integrovaný hydraulický systém (méně poruch, snadná údržba), vysokotlaké potrubí (snadná údržba, snadná výměna), jednoduché uspořádání, dobrá spolehlivost a krásný vzhled.
 • Tříbodové podpěrné válečkové vedení je použito k odstranění mezery podpěry a zlepšení přesnosti řezání.
Hydraulický střihací stroj
Hydraulický střihací stroj
 • Elektrické nastavení rozteče nástrojů: přesné a pohodlné (k dispozici CNC).
 • Elektrické nastavení úhlu řezu: zvětšuje se úhel řezu, zvyšuje se řezná kapacita (může být vhodný řez s přetížením), snižuje se úhel řezu a zvyšuje se řezná rychlost (až 20 zdvihů za minutu při řezání tenkých plechů).
 • Vysokotlaké zubové čerpadlo je zvoleno pro hladké řezání a nízkou hlučnost.

7. Výhody gilotinového nůžkového stroje

 • Vyřešte problém, že hydraulické otočné nůžky se snadno zkroutí při řezání úzkých plechů.
 • Řešeny problémy s nízkou rychlostí zpětného chodu, vysokou hlučností a nespolehlivým provozem hydraulického otočného paprskového nůžkového stroje.
 • V případě zlomeného konektoru lze zajistit bezpečnost a spolehlivost obráběcího stroje.

8. Dovednosti údržby

 • Olej by měl být vyměněn jednou během jednoho měsíce provozu nového stroje. A poté jednou za rok je třeba olejovou nádrž vyčistit při každé výměně oleje.
 • Každý měsíc kontrolujte hladinu oleje v olejové nádrži. Pokud je hydraulický systém opraven, měl by být také zkontrolován. Pokud je hladina oleje nižší než olejové okénko, doplňte hydraulický olej.
Olej pro střižné stroje
Olej pro střižné stroje
 • Hydraulický olej používaný střihacím strojem je hydraulický olej č. 46 nebo hydraulický olej č. 32, který lze použít podle aktuálních podmínek.
 • Filtr by měl být vyměněn nebo důkladně vyčištěn při každé výměně filtru.
 • Teplota oleje v systému by měla být mezi 35-60 a ne více než 70. Pokud je příliš vysoká, způsobí zhoršení a poškození kvality oleje a příslušenství.
 • Pokud má nůžky související alarmy nebo jiné abnormality filtru, jako je znečištěný olej, vyměňte jej včas.

A guillotine shearing machine, often referred to simply as a guillotine shear or shearing machine, is a mechanical device used in metal fabrication and manufacturing processes to cut sheet metal and other materials into desired shapes and sizes. The name “guillotine” is derived from the similarity in motion to the historical guillotine execution device, where a blade descends vertically to make the cut.

Here are some key features and components of a guillotine shearing machine:

Blade: The guillotine shear has a sharp, upper blade and a fixed lower blade. The upper blade is attached to a ram or beam that moves vertically to make the cutting action. The blades are typically made of high-quality tool steel to ensure a clean and precise cut.

Back Gauge: Many guillotine shearing machines are equipped with a back gauge system, which is an adjustable stop that helps position the workpiece accurately before making the cut. This ensures consistent and repeatable cuts.

Clamping System: Guillotine shears often have a clamping mechanism to hold the workpiece securely in place during the cutting process. This prevents material slippage and ensures precise cuts.

Cutting Capacity: Guillotine shearing machines come in various sizes and capacities to accommodate different thicknesses and widths of sheet metal and other materials. The cutting capacity is determined by factors such as the length of the blades and the machine’s overall construction.

Control Panel: Modern guillotine shearing machines may have an integrated control panel for setting parameters like cutting length, cutting angle, and back gauge position. Some machines also have programmable controllers for automation.

Foot Pedal or Hand Controls: Operators can control the machine’s cutting action using foot pedals or hand controls, depending on the machine’s design.

The operation of a guillotine shearing machine involves placing the workpiece between the blades, aligning it with the back gauge, and activating the machine to make the cut. The upper blade descends quickly and cleanly shears through the material, producing a straight and precise cut.

Guillotine shearing machines are commonly used in various industries, including metalworking, automotive, aerospace, and construction, for tasks such as cutting sheet metal, plates, and other flat materials. They are valued for their accuracy, speed, and versatility in producing consistent cuts in various thicknesses and sizes of materials.

Hydraulický střihací stroj
Hydraulický střihací stroj

Jedna myšlenka na „8 Advantages of Guillotine Shearing Machine

 1. Avatar of Alexander Alexander napsal:

  Chci znát cenu stříhacího stroje

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *